next previous down close galerie konference o-konferenci registrace prezentace program recnici partneri zajimavosti

Řečníci

 

Mojmír Hampl

Viceguvernér, ČNB

V roce 1998 ukončil Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na téže fakultě v roce 2004 obhájil doktorskou dizertační práci. V letech 2000–2001 absolvoval jako chevening scholar postgraduální studium ekonomie na University of Surrey ve Velké Británii, kde získal titul Master of Science. Dále absolvoval specializovaný kurz Makroekonomická analýza a politika na Institutu MMF ve Vídni a řadu dalších kurzů a školení v oblasti hospodářské politiky a ekonomické teorie. Od roku 1998 pracoval jako analytik a posléze jako senior analytik v měnové sekci ČNB. V letech 2002–2004 se na pozici ekonoma v České spořitelně – ERSTE Group věnoval makroekonomickému výzkumu a výzkumu finančních trhů zemí střední a východní Evropy. V téže době působil také jako externí poradce ministra financí ČR v expertní skupině připravující návrh reformy veřejných financí. V letech 2004–2006 byl členem představenstva a vrchním ředitelem České konsolidační agentury. Pravidelně přednáší na vysokých školách. Publikoval více než 150 populárních a odborných článků a studií. Od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady ČNB a s účinností od 1. března 2008 viceguvernérem ČNB. Od 1. prosince 2012 byl jmenován viceguvernérem ČNB na druhé, šestileté funkční období. Mojmír Hampl zastupuje ČNB od roku 2008 v Hospodářském a finančním výboru EU a od roku 2011 v Regionální konzultační skupině Financial Stability Board (FSB), které od letošního roku též za nečlenské země FSB předsedá.

 

Martin Diviš

Prezident, ČAP; generální ředitel a předseda představenstva, Kooperativa pojišťovna

Svůj profesní život Martin Diviš spojil s pojišťovnou Kooperativa. Nastoupil v roce 1996 a od roku 1999 byl zodpovědný za reklamní strategii, sponzoring a PR. V roce 2001 se stal ředitelem Odboru marketingu a komunikace. V roce 2005 byl jmenován vrchním ředitelem a členem nejužšího vedení Kooperativy a o rok později se stal náměstkem generálního ředitele. V roce 2008 se ujal pozice generálního ředitele a stojí rovněž v čele skupiny VIG ČR – největší pojišťovací skupiny u nás, která zahrnuje Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny. V roce 2016 byl již na druhé funkční období zvolen prezidentem České asociace pojišťoven a je také místopředsedou správní rady ČKP.

 

 

Jan Matoušek

Výkonný ředitel, ČAP a ČKP 

Jan Matoušek absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci (ČBA). Věnoval se také problematice podpory výchovy a vzdělání z pozice předsedy správní rady Nadačního fondu ČBA pro podporu vzdělání. Od roku 2015 zastává pozici výkonného ředitele České asociace pojišťoven a od července 2016 také pozici výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů

 

Jakub Strnad

Generální ředitel a předseda představenstva, Allianz pojišťovna

Vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svoji profesní dráhu začínal jako pojistný matematik. Ve 2. polovině 90. let působil v Českém jaderném poolu. V roce 2003 se stal ředitelem ekonomicko-správního úseku a zástupcem výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů. O dva roky později nastoupil do společnosti Kooperativa pojišťovna jako zástupce ředitele ekonomického úseku a vedoucího Odboru daní. V roce 2006 byl jmenován členem představenstva a ředitelem Odboru IT a pojistné matematiky. Současně zastával pozici místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele v České podnikatelské pojišťovně. V letech 2008–2010 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem České podnikatelské pojišťovny. Na jaře 2010 se stal předsedou představenstva Allianz pojišťovny.

 

 

Marek Jankovič

Generální ředitel a předseda představenstva, Česká pojišťovna

Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu. Svou kariéru v pojišťovnictví začal v roce 1991 ve Slovenské pojišťovně. Od roku 1998 působil v Pojišťovně AIG Slovakia a od roku 2001 zastával vrcholné manažerské pozice v Allianz – Slovenské pojišťovně, kde byl v roce 2010 jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem. V letech 2003–2005 a 2011–2014 působil rovněž ve funkci prezidenta Slovenské asociace pojišťoven. Od června 2015 zastává post generálního ředitele a předsedy představenstva České pojišťovny.

 

Petr Zapletal

Generální ředitel, Pojišťovna České spořitelny

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální program MBA při Rochester Institute of Technology. Je také držitelem licence Securities and Financial Derivatives Representative v Londýně. Své pracovní zkušenosti po studiu získával ve společnosti Puro-Klima a v investiční bance Barclays de Zoete Wedd Ltd. V letech 1995–2000 působil ve vrcholovém managementu Credit Suisse Asset Management, investiční společnost. V roce 2000 nastoupil do Finanční skupiny České spořitelny. Od ledna 2001 do října 2005 zastával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny a zároveň byl předsedou předsednictva Unie investičních společností ČR. V listopadu 2005 byl zvolen do funkce předsedy představenstva Pojišťovny České spořitelny. Je také členem představenstva společnosti Kooperativa a prezidia České asociace pojišťoven.

 

 

Vladimír Bezděk

Předseda představenstva, ČSOB Pojišťovna

Vystudoval VŠE v Praze a ekonomii na University of Manchester v Anglii. Svou pracovní dráhu zahájil roku 1997 v ČNB, kde prošel několika útvary a pozicemi. Byl členem Národní ekonomické rady vlády. V období 2004–2005 a rovněž v roce 2010 vedl expertní skupiny vlády ČR zabývající se přípravou penzijní reformy. V letech 2007–2010 působil jako generální ředitel a předseda představenstva v AEGON Česká republika. V roce 2010 se stal šéfem Generali na Slovensku a začátkem roku 2014 prezidentem Asociace penzijních společností. Od léta 2013 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Penzijní společnosti České pojišťovny. Od 1. července 2015 je předsedou představenstva ČSOB Pojišťovny.

 

Martin Žáček

Generální ředitel a předseda představenstva, UNIQA pojišťovna

 

Martin Žáček vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, v roce 1993 získal vědeckou hodnost CSc. a mezi lety 1996 a 1999 absolvoval kurzy managementu pojišťovnictví ve Swiss Re. Svoji kariéru v pojišťovnictví začal v Česko-rakouské pojišťovně jako vedoucí kontrolingu. V roce 1995 se stal členem představenstva pojišťovny UNIQA, a to nejdříve v rámci ekonomického, později pak pojistně-technického úseku. Od roku 2008 je generálním ředitelem pojišťovny UNIQA v České republice; od roku 2014 i na Slovensku. Počínaje rokem 2008 zasedá v prezidiu České asociace pojišťoven a v roce 2009 se stal členem správní rady České kanceláře pojistitelů. Od roku 2014 je členem prezidia Slovenské asociace pojišťoven a členem správní rady Slovenské kanceláře pojistitelů. V letech 2012, 2015 a 2016 byl zvolen Pojišťovákem roku v soutěži Banka roku. Hovoří čtyřmi jazyky, závodí v triatlonu a zajímá se o dějiny a geografii.

 

Tomáš Salomon

Generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna

Český bankéř a podnikatel. Vystudoval Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Po sametové revoluci podnikal v pohostinství a působil ve firmě Pepsi Cola. Od roku 1997 se pohybuje s krátkou přestávkou ve finančnictví a vystřídal řadu vysokých funkcí v různých finančních ústavech v Česku a na Slovensku (GE Capital Bank, Poštová banka, Erste Group). Od 1. ledna 2016 je generálním ředitelem a předsedou představenstva České spořitelny.

 

Pavel Nepala

Managing partner, RENOMIA

Pavel Nepala se podílel na založení a rozvoji společnosti RENOMIA i na její úspěšné expanzi v ČR i v zahraničí. Jako Managing Partner odpovídá za rozvoj společnosti v regionu střední a východní Evropy. Aktivně se zapojuje do budování a upevňování mezinárodních vztahů. Stojí za rozvojem unikátní servisní platformy RENOMIA EUROPEAN PARTNERS, která působí ve více než 30 zemích střední a východní Evropy. Dále je garantem za oddělení digitalizace a odpovídá za strategickou expanzi společnosti RENOMIA do zahraničí. Je členem správní rady Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace Jana a Medy Mládkových. Pavel Nepala vystudoval obor Ekonomie na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity.

 

Tomáš Budník

Generální ředitel, O2 Czech Republic

Vystudoval Fakultu strojní VŠB-TU v Ostravě. V oboru komunikací se pohybuje více než 20 let. V oblasti prodeje, marketingu, péče o zákazníky či regulace působil na různých manažerských pozicích ve společnostech INEC, Český Telecom a GTS. Ve své poslední roli v rámci GTS byl odpovědný za plánování, výstavbu, rozvoj a provoz telekomunikační sítě a poskytování služeb zákazníkům. Následně se na pozici generálního ředitele podílel na restrukturalizaci společnosti MobilKom, která provozovala síť U:fon. Roku 2011 přišel do Skupiny PPF, kde nejprve zastával pozici ředitele IT ve společnosti Eldorado a v roce 2013 vedl projekt čtvrtého mobilního operátora. Od července 2014 je generálním ředitelem O2.

 

 

Jan Lamser

Partner, Red Eggs

Věnoval se studiu přírodních věd, ekonomie i humanitních disciplín. Téměř 20 let působil v představenstvu ČSOB; zodpovídal za finanční řízení, ICT, platební styk a Poštovní spořitelnu. Je partnerem ve fintechových společnostech Red Eggs, Adelphoi a Siesta Solution, garantem České asociace fintechu, prezidentem Šachového svazu ČR a členem Rady Ústavu informatiky AV ČR.

 

Jaroslav Peyerl

Client Solutions Representative for Financial Service Sector, IBM

Titul MBA získal na Brno International Business School při Nottingham Trent University. Profesní kariéru zahájil vybudováním jednoho z největších hot-dogových řetězců. V roce 1995 spoluzaložil a vedl firmu Virtuality of Prague, která se zabývala virtuální realitou, multimédii, vývojem obchodních aplikací a poskytováním hostingových služeb. O čtyři roky později nastoupil do IBM, kde měl jako řídící konzultant pro finanční služby na starosti vedení zakázek a projektů multifunkčních týmů, jež sloužily velkým klientům IBM nejen v České republice, ale také v rámci CEE a v Asii. V roce 2008 se stal mezinárodním manažerem pro vztahy se skupinami PPF a Home Credit ve společnosti Hewlett-Packard. Po roce se ovšem znovu vrátil do IBM, kde působí jako client solutions representative a zodpovídá za celkové vztahy s klíčovými zákazníky IBM v sektoru finančních služeb: bankami a komerčními pojišťovnami.

 

Zdeněk Zajíček

Prezident, ICT UNIE

Absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996–1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy. V letech 2006–2009 působil jako náměstek ministra vnitra a odpovídal za veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Je mj. autorem projektu Czech POINT. Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí, opět s působností v oblasti ICT. Podílel se na vzniku Rady pro informační společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Působí jako samostatný advokát a je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře. Od roku 2016 je prezidentem ICT UNIE.

 

 

Jindřich Bajer

Manažer oddělení pojištění finančních rizik, CHUBB European Group Ltd.

Vystudoval ČZU v Praze. Svou kariéru v pojišťovnictví započal v roce 2004 v AIG EUROPE S.A., pobočka pro ČR. Zde působil jako senior upisovatel pojištění finančních rizik, zejména pojištění odpovědnosti managementu (D&O), pojištění profesní odpovědnosti, pojištění zpronevěry či pojištění kybernetických rizik. Od roku 2010 působí v pojišťovně CHUBB European Group Ltd., organizační složka, na pozici manažera oddělení pojištění finančních rizik pro ČR, Slovensko a Maďarsko.

 

Martin Hudeček

Člen Insurance Strategy Boardu

 

Martin Hudeček je absolventem Masarykovy univerzity v Brně a Divadelní akademie v Praze. Vizionář, který bourá stereotypy a buduje mosty, se zaměřuje především na vytváření podmínek pro spolupráci lidí, což podtrhává fakt, že je akreditovaným koučem a terapeutem. Do května 2017 působil jako CEO společnosti Orbit, s. r. o. Martin Hudeček má také bohaté zkušenosti z dobročinné a kulturní sféry; je ambasadorem projektu společnosti DUHA Novoročenky pomáhají. Pracuje též jako kouč, fundraiser a idea maker pro SIGNAL festival. Od srpna 2017 je členem Strategy Insurance Boardu, kde utváří dlouhodobou vizi pojišťovnictví a připravuje koncepci, jak této vize dosáhnout. Zároveň podporuje CEO pojišťovny Kooperativa a jeho tým v procesu přípravy a realizace dlouhodobé strategie.

 

Jiří Fialka

Partner, Deloitte

Partner pražské kanceláře Actuarial & Insurance Solutions společnosti Deloitte. Od roku 2005 vedl v Deloitte poradenské projekty pro pojišťovny ve většině zemí střední Evropy. V minulosti působil jako předseda České společnosti aktuárů nebo koordinátor projektu Solvency II na českém pojistném trhu. V letech 2013-2015 působil v představenstvu České pojišťovny a Generali. V současnosti vede nejlepší tým poradců v oblasti pojistné matematiky ve střední Evropě a pomáhá pojišťovacím společnostem uspět na trhu v době blížícího se digitálního narušení, zabývá se především trendy na pojistném trhu a směřováním pojišťovnictví. Věří, že pojišťovnictví je důležité a má potenciál stát se příjemným odvětvím, které bude svým klientům pomáhat žít bezpečnější život.

 

 

Karel Svoboda

Partner, EY

V pojišťovnictví působí již od roku 2004 (Commercial Union, IPB Pojišťovna, ČSOB Pojišťovna), tři roky strávil i v bance (2008–2010) a penzijním fondu (v době reformy penzijního systému, 2011–2013). Do EY přišel v polovině roku 2014 a zodpovídá za poradenství v pojišťovnictví pro osm zemí v CEE. Vybudoval a vede 27členný tým konzultantů, který poskytuje služby v oblasti pojistné matematiky, regulatoriky (IFRS17, IFRS9, S II), zajištění, optimalizace kapitálu a také v oblasti robotiky, digitálních služeb a AI. Osobně se věnuje zejména posledním dvěma jmenovaným oblastem.
Absolvoval postgraduální studium aplikované matematiky a statistiky na Texas A&M University a vystudoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je dlouholetým členem vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky na VŠE Praha a členem České statistické společnosti a České společnosti aktuárů. Mimo profesní oblast je vášnivým fanouškem sumó a vína.